Eames Fine Art

Anita KleinPage 2/10

Artworks

Klein - Sacha Sleeping

Sacha Sleeping

2017

Linocut

View Details

Klein - Phone in the Kitchen

Phone in the Kitchen

2017

Linocut

View Details

Klein - La Luna D'Estate (Summer Moon)

La Luna D'Estate (Summer Moon)

2017

Acrylic on Canvas

View Details


Klein - The Plum Tree

The Plum Tree

2017

Monoprint and Etching

View Details

Klein - The Secret

The Secret

2017

Monoprint and Etching

View Details

Klein - The Swimmer

The Swimmer

2017

Linocut

View Details


Klein - Swinging

Swinging

2017

Linocut

View Details

Klein - Red Wine & Tulips

Red Wine & Tulips

2017

Linocut

View Details

Klein - Washing Hands

Washing Hands

2016

Wood engraving

View Details


Previous Page
Next Page